Brukervilkår, personvernerklæring og databehandleravtale for Visittkort.app

1. Introduksjon

Velkommen til Visittkort.app, en tjeneste tilbudt av WebNO og eid av WebGroup.no. Ved å benytte våre tjenester, inngår du en avtale med oss og godtar vilkårene som er beskrevet i dette dokumentet. Dette dokumentet inneholder brukervilkår, personvernerklæring og databehandleravtale, som sammen utgjør grunnlaget for din bruk av Visittkort.app.

2. Bruk av tjenesten

2.1 Kontoopprettelse

For å opprette og administrere din konto på Visittkort.app, er det nødvendig at du oppgir nøyaktig og sannferdig informasjon om deg selv. Registrering med falsk eller feilaktig informasjon vil medføre permanent utestengelse fra tjenesten.

2.2 Opprette og dele visittkort

Når du oppretter visittkort på vår plattform, vil disse få tildelt unike URLer og QR-koder. Disse kodene fungerer som offentlige digitale representasjoner av dine kontaktopplysninger. Selv om tilgangen til visittkortene teknisk sett er offentlig, er den praktisk begrenset gjennom bruk av unike identifikatorer.

2.3 Endringer i tjenesten

Vår tjeneste er gratis å bruke, men vi forbeholder oss retten til å introdusere betalign av løsningen, betalte tilleggstjenester, reklame, eller begrensninger ved behov. Eventuelle endringer vil bli varslet 1 måned i forveien for eksisterende registrerte visittkort. For nye brukere og visittkort opprettet etter endringen, vil nye vilkår tre i kraft umiddelbart. Reklame, nye betalte løsninger og tjenestebegrensninger kan innføres umiddelbart for alle brukere.

3. Personvern og databehandling

3.1 Innsamling av informasjon

Vi samler inn personlig informasjon som navn, e-postadresse, og andre relevante kontaktopplysninger når du registrerer deg. Dette inkluderer også informasjon om de visittkortene du oppretter. Skulle vi innføre betalingstjenester, vil nødvendige betalingsopplysninger også bli lagret.

3.2 Bruk og deling av informasjon

Dine personopplysninger vil ikke bli delt med eksterne tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av når det er nødvendig for å tilby tjenesten eller ved lovkrav. Dette inkluderer deling med betalingsløsninger ved eventuell innføring av betalte tjenester.

3.3 Matomo analytics

For å forbedre din brukeropplevelse, bruker vi Matomo Analytics for å analysere hvordan våre tjenester brukes. Dataene som samles inn gjennom Matomo er hostet på WebNOs servere og deles ikke med eksterne tredjeparter.

3.4 Databehandler

Personopplysningene behandles av WebGroup.no i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

4. Ansvarsfraskrivelse og begrensninger

4.1 Fraskrivelse av ansvar

Visittkort.app er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som kan oppstå på grunn av tekniske problemer, inkludert, men ikke begrenset til, nedetid, stengning eller hacking av tjenesten. Vi tilbyr tjenesten "som den er" og kan ikke garantere konstant tilgjengelighet eller sikkerhet.

4.2 Utestengelse og begrensning

Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som bryter våre vilkår, eller som på annen måte opptrer skadelig mot tjenesten eller andre brukere.

5. Brukerrettigheter og personvern

5.1 Innsynsrett

Du har rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg.

5.2 Rett til retting og sletting

Du har rett til å be om retting av feilaktige personopplysninger og sletting av dine data.

6. Sikkerhet og databeskyttelse

Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor og implementerer passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine data mot uautorisert tilgang eller andre former for misbruk.

7. Internasjonale dataoverføringer

Alle personopplysninger lagres på servere lokalisert innenfor EU/EØS og behandles i henhold til gjeldende lovgivning i disse regionene.

8. Klageadgang

Hvis du har klager på vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss direkte eller rette henvendelsen til Datatilsynet i Norge.

9. Ansvar og ansvarsbegrensning

Visittkort.app er ikke ansvarlig for indirekte eller følgeskader som følge av bruk eller manglende tilgang til våre tjenester.

10. Lovvalg og jurisdiksjon

Denne avtalen reguleres av norsk lovgivning, og eventuelle tvister skal behandles i domstolene i Follo, Norge.

11. Endringer i vilkår og tjenester

Endringer i våre vilkår vil bli publisert på våre nettsider. Det er ditt ansvar som bruker å holde deg oppdatert på gjeldende vilkår.

12. Kommunikasjon

Visittkort.app forbeholder seg retten til å sende nyhetsbrev, informasjon, oppdateringer, og varsler relatert til tjenesten via e-post til alle registrerte brukere. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, endringer i tjenesten, brukervilkår, personvernerklæring, eller andre viktige meldinger som påvirker din bruk av tjenesten. Ved å registrere deg og bruke Visittkort.app, samtykker du til mottak av slik kommunikasjon.

12. Kontakt

For spørsmål eller tilbakemeldinger, vennligst kontakt oss på hei@visittkort.app.